Шрифты

Шрифт Fedorovsk Unicode TT, 12 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт Fedorovsk Unicode TT, 14 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт FreeSerif, 12 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт Monomakh Unicode TT, 12 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт Menaion Unicode TT, 12кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт Ponomar Unicode TT, 12 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧

 

Шрифт Bukyvede, 12 кегль

лѣт ҂з҃п҃ѳг ‧ декаб рѧ в ‧ и҃ ‧ дн҃ь ‧
преста́висѧ р{а́}абъ б҃їи
є҆ремѣ́и да и҆ва{а́}нъ ‧
шда́новы дѣ̀{ѣ}ти ве
шнѧко́в а ‧